Thursday, 4 April 2019

Tawaran Biasiswa Seng Heng Scholarship


Biasiswa ini ditawarkan untuk untuk anda yang melanjutkan pengajian di peringkat degree dan master. Pemohon yang berjaya ditawarkan biasiswa ini akan dijamin pekerjaan bersama Seng Heng.  

+ Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah
·       -  Warganegara Malaysia berumur tidak melebihi 25 tahun
·       -  Pemohon mesti mempunyai rekod akademik yang cemerlang
·        - Pemohon mesti menunjukkan pencapaian dalam aktiviti kokurikulum 
·        - Pendapatan isi rumah tidak boleh melebihi RM50,000
·        - Pemohon tidak boleh menerima sebarang biasiswa atau anugerah lain dari organisasi lain

Disiplin

 • ·         Accounting
 • ·         Big Data
 • ·         Finance
 • ·         Business Management (Economics, Human Resources, Marketing, International 
 • ·         Business, Retail Marketing, E-Commerce, Logistics)
 • ·         Engineering (Information Technology)
 • ·         Computer Science (Data Scientist)
 • ·         Creative Visual - Mass Media and Communication

Maklumat Am

·         - Program SEA akan memberi manfaat kepada pemohon yang berjaya berjumlah RM20,000
·         - Pemohon yang berjaya akan diambil bekerja oleh Senheng selama tiga (3) tahun selepas menamatkan pengajian
·        -  Pemohon yang berjaya akan menjalani latihan praktikal di Senheng semasa cuti semester pengajian 
·         Hanya terpakai kepada universiti terpilih yang ditentukan oleh Senheng
o    HELP University
o    INTI University
o    SEGI University
o    TAR University College (TARUC)
o    UCSI University
o    Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
o    Universiti Malaya (UM)
o    Universiti Putra Malaysia (UPM)
o    Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
o    Xiamen University
o    Lain-lain universiti yang diluluskan oleh Senheng

Untuk memohon biasiwa ini, sila isi borang permohonan rasmi permohonan dan lampirkan dokumen berikut :
 • SPM dan Diploma / Pra-U (untuk pemohon Ijazah) dan Ijazah (untuk pemohon Masters)
 • Salinan kad pengenalan belakang & hadapan 
 • Sebarang surat cadangan, sijil pencapaian, atau sebarang dokumen sokongan berkaitan boleh disertakan sekiranya memberi kelebihan kepada permohonan 
 • Bukti pendapatan kedua ibu bapa
 • Permohonan dengan borang atau dokumen yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan. 
  CLOSE DATE : 31 MAY 2019 |   APPLY NOW!!!